Aristoteles gaf al wandelend les. Veel boeddhisten beoefenen loopmeditatie om tot diepe inzichten te komen. Anno nu ‘ijsberen’ we als we nadenken en we gebruiken loopmetaforen als we beslissingen moeten nemen. Gaan we links- of rechtsaf? Moeten we terugkeren op onze schreden? Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

De filosofen kozen er niet voor niets voor om te gaan wandelen. Door lopen en praten tegelijk, activeer je zowel je linker- als je rechterhersenhelft. Rechts zit onder andere je motoriek, beeldend vermogen en denken in gehelen, terwijl je linker hersenhelft het taalcentrum, analytisch denkvermogen en denken in details bevatten. Tijdens het wandelen kun je dus zowel fantaseren en dromen over je leven (rechts) als bepalen hoe je iets stap voor stap gaat aanpakken (links).

Een belangrijk ander aspect van het werken in de natuur, is dat deze rustgevend en troostend werkt. Ecopsychologen hebben dit aangetoond.  Door deze werking van de natuur worden problemen beter hanteerbaar. Een onderzoek toont aan dat na een wandeling in de natuur van een half uur depressieve gevoelens van mensen met 90% afnamen en dat het zelfvertrouwen steeg. Daarmee is de natuur een ideale context voor coaching.

Het is heel natuurlijk om te wandelen tijdens een coachsessie. Dit is niet uitgevonden, maar ontdekt. In de jaren negentig is het etiket ‘wandelcoaching’ op de methodiek geplakt.
 

Wat is wandelcoaching? En wat zijn de voordelen?
Bij wandelcoaching maak je minder kilometers dan bij een gewone wandeling, je loopt in een rustig tempo en staat regelmatig stil. Dus laat je niet afschrikken als er staat dat een wandeling 2,5 uur duurt.

Bij wandelcoaching vinden de gesprekken tussen coach en cliënt al wandelend plaats, bijna altijd op een mooie plek in de natuur. Dit biedt een aantal belangrijke voordelen op coaching die binnen tussen vier muren plaatsvindt. Zo helpt wandelen in de natuur je om stil te worden in je hoofd. Er gaat een rustgevende werking uit van de natuur, waardoor je beter in staat bent te luisteren naar je innerlijke gevoel. Als je wandelt kom je in beweging, alles wat vast lijkt te zitten in je hoofd, komt hierdoor ook gemakkelijker in beweging.

Een gesprek dat wandelend wordt uitgevoerd, biedt ruimte voor stiltes en overpeinzingen. Oogcontact is niet altijd noodzakelijk. Het blijkt voor de cliënt daardoor vaak gemakkelijker zaken te uiten, die gevoelig of pijnlijk zijn. In de natuur beweeg je je buiten je eigen vertrouwde wereld. Je zult letterlijk nieuwe wegen inslaan en nieuwe horizonten ontdekken. Hierdoor kun je gemakkelijker openstaan voor nieuwe inzichten en ideeën.

Uitgangspunt bij wandel- en natuurcoaching is dat je onbewust de antwoorden al bij je hebt. Je hoeft ze ‘alleen maar’ naar de oppervlakte te halen. Taal/praten, is daarbij meestal ontoereikend. Tijdens het coachen in de natuur wordt daarom gebruik gemaakt  van alle zintuigen: horen, zien, voelen en ruiken.

Meestal is het zo dat door de rustgevende werking van de natuur de sessies langer duren, zonder dat het te veel wordt. In een wandeling van twee uur bereik je meestal meer dan twee sessies van een uur. Wandelcoaching biedt de gelegenheid in een relatief korte periode diepgaand resultaat te boeken.

Buiten dit alles ligt de grootste kracht van wandelcoaching in de talloze mogelijkheden voor het gebruik van metaforen en symboliek. Door met symbolen te werken, geef je de cliënt de mogelijkheid het probleem uit zijn hoofd te plaatsen en er van een afstand naar te kijken. Dit brengt vrijwel altijd krachtige doorbraken in het bewustzijnsproces. Ook het visuele aspect van het werken met symbolen biedt een diepe verankering. Hetzelfde geldt voor symbolische handelingen. Keuzes die op deze wijze lijfelijk worden ervaren, zullen uiteindelijk echt en blijvend zijn.

De coach gebruikt de natuur als spiegel, bijvoorbeeld door een boom te laten kiezen en te kijken welke kwaliteiten deze heeft. Afhankelijk van de vraag waar de cliënt mee rondloopt en zijn stemming op dat moment, zal hij steeds een ander element in de natuur kiezen en daar precies die dingen in zien die bij zijn vraag en stemming passen. Het gaat dus niet om het symbool zelf, maar om de betekenis die de persoon eraan geeft. De rol van de coach tijdens een wandelcoaching is spiegelen, reflecteren en confronteren.

Gebaseerd op:
Nanette Kant, Wandelcoaching – de kracht van de natuur – Nieuwe wegen inslaan en nieuwe horizonten ontdekken
Esther Hasselman – Stilleven als spiegel van persoonlijke waarden of kwaliteiten – Beelden zeggen meer dan duizend woorden
Esther Hasselman – Wandel- en natuurcoaching – Kom in beweging en vind je eigen natuur
Judith  Zadoks – De kracht van wandelcoaching – NATUUR WERKT!


Category: Ontspanning

Comments are closed.

Speciale aanbiedingen


Join Us

http://www.facebook.com/pages/Irene-de-Boer-Career-Coaching-Training/145849315491122?sk=wall#!/pages/Irene-de-Boer-Career-Coaching-Training/145849315491122?sk=wall View Irene de Boer's profile on LinkedIn http://twitter.com/Irenebeweegt