Snelle terugkeer op werkvloer is de focus?

Deze week publiceerde de OEDC Mental Health and Work: Netherlands. Een van de serie  die over meerdere OEDC landen gaat. Eerder in 2013 verschenen de rapporten over België, Denemarken, Noorwegen en Zweden. In 2014 over Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Op 1 december verscheen het rapport over Nederland. Volgens de OEDC kosten mentale problemen de maatschappij in totaal zo’n 20 miljard euro, oftewel 3,3 procent van het bruto binnenlands product. De OECD zegt dat er te weinig aandacht is voor het voorkomen van stress en psychische klachten op het werk. Volgens de organisatie moeten bedrijven hier meer aan doen. (OEDC, Mental Health and Work: Netherlands, 2014)

Aanbevelingen van de OEDC zijn:

  • Wetgeving aan te scherpen en de toepassing van de wet door werkgevers te monitoren, om het ontstaan van psychische klachten op de werkvloer tegen te gaan en voldoende ondersteuning te bieden aan werknemers met psychische problemen.
  • Het re-integratiebeleid van UWV te verbeteren zodat cliënten met psychische gezondheidsproblemen betere ondersteuning krijgen.
  • Scholen aan te moedigen om activiteiten te organiseren gericht op preventie en jongeren met psychische problemen beter te ondersteunen in de transitie van school naar werk.
  • Kennis over werk in te bouwen in zorgpraktijken en te experimenteren met geïntegreerde dienstverlening op het gebied van werk en zorg. (OEDC, Mental Health and Work: Netherlands, 2014)

 
Ondanks de verplichtingen die de werkgevers in Nederland hebben wordt er, door verschillende redenen, nog weinig ondersteuning geboden aan mensen met mentale problemen. Deze redenen zijn onder andere:

  1. Te weinig kennis over de kosten van de zieke medewerkers met mentale problemen en niet weten hoe er mee om te gaan
  2. Een aanblijvend stigma ten opzichte van mensen met mentale problemen
  3. Weinig gebruik van richtlijnen bij bedrijfsartsen en (re-integratie) case managers.

Daarnaast ligt de focus op een zo snel mogelijke terugkeer, om de directe ziektekosten te beperken en weinig focus op preventie en duurzame re-integratie. (OEDC, Mental Health and Work: Netherlands, 2014)

 
Die focus op snelle terugkeer is iets wat ik in de praktijk echter niet mee maak. Een cliënte die bij mij kwam vóór haar officiële ziekmelding, wordt naar huis gestuurd en moet bijkomen en twee weken later terugkomen om daarna weer twee weken later terug te komen. Dat is bijna de standaard behandeling waar een bedrijfsarts mee begint. Volledige rust en daarna langzaam opbouwen. In de tussentijd, de eerste ziektemaand,  gebeurt er niets concreets in het herstel en/of terugkeer naar werk.

 
Hier kan Neuro Imaginatie goed het gat vullen. Hier kan iemand al meteen mee aan de slag en kan men binnen vijf dagen uit de burn-out zijn.  En binnen 30 dagen weer fulltime aan de slag i.p.v. drie maanden. Ziektekosten voor de werkgever worden hiermee dus drastisch verminderd. Maar niet alleen de ziektekosten worden beperkt. Met behulp van Neuro Imaginatie is er ook sprake van een duurzame re-integratie. De methode grijpt namelijk direct in op de hersenen. Bij stress is er sprake van een fragmentatie in de neuronen. Normaal gesproken geven dezen gegevens/input automatisch door. Nu zijn ze (gedeeltelijk) geblokkeerd. Neuro Imaginatie is in staat om deze blokkades op te heffen en je lichaam weer in balans te brengen.

 
Wil je hier meer over meten? Vraag gerust een kennismakingsgesprek aan!

Overgenomen van Road2Energy


Comments are closed.

Special offers


Join Us

http://www.facebook.com/pages/Irene-de-Boer-Career-Coaching-Training/145849315491122?sk=wall#!/pages/Irene-de-Boer-Career-Coaching-Training/145849315491122?sk=wall View Irene de Boer's profile on LinkedIn http://twitter.com/Irenebeweegt